rodent.nu

076-525 93 00

Har du problem med Råttor och möss?


Råttor och möss, en hälsorisk?!

Råttor trivs på de mest skilda platser, men håller främst till vid bebyggelse som stallar, spannmålsmagasin och lagerhus där den föredrar lite fuktigare platser. I städer föredrar den avloppssystemet där den lever på köksavfall som flyter i kloakerna.Vid råttangrepp i stadsfastighet är det nästan alltid kloakråttor som tagit sig ut ur kloaksystemet och in i soprum eller liknande.

Den bruna råttan är en allätare och kan även uppträda som rovdjur genom att ta ankungar och kycklingar. I stallar och spannmålsmagasin, under goda förhållanden, ynglar råttor av sig året om och ett råttpar kan under loppet av ett år bli runt tusen individer! Förutom att dom förstör emballage och äter upp spannmål mm, så innehåller råtturin och spillning dessutom ofta smitta vilket i sin tur, kan innebära hälsorisker både för människor och andra djur.

Jag hjälper dig med råttskydd och råttbekämpning.

Får man en större musinvasion på hösten, i regel i mitten av september, så rör det sig i regel om husmus eller större skogsmus. Även andra möss kan ta sig in men trivs inte inomhus. Den största skadan möss gör är att förorena med urin och spillning och gnaga sönder emballage, trä, isolering, papper och textilier. En mus bor ofta i väggar, under golv, och på vinden. Genom hål och sprickor i väggar kan möss ta sig in och därför bör man säkra öppningar som är bredare än 7 mm med finmaskigt nät t ex. Har man en skrovlig fasad eller klängväxter efter ytterväggar så kan även möss klättra lodrätt upp och ta sig in.

Jag hjälper dig att att förhindra en musinvasion.

Jag har koll på vart möss kan ta sig in och vart just ditt boningshus har sina svaga punkter.

Kontakta mig!