rodent.nu

076-525 93 00

Övriga skadedjur

Det är inte bara spindlar, råttor och möss som kan ställa till det och sprida parasiter och smitta. Det finns även insekter som äter på trä, textiler mm, men även sådana som som i stort antal, kan skapa obehag (getingar, flugor)

Att fågelsäkra sin byggnad kan också vara en förebyggande åtgärd för att slippa skadedjur som skräpmal, pälsänger och mjölbaggar inomhus.


Getingar

Getingar kan vara en allvarlig plåga i bagerier, livsmedelsverksamheter , caféer och uteserveringar. I det privata hemmet är det mest när man äter i det fria som man märker av getingar. Som bekant kan dom stickas och det kan därför vara motiverat att utrota ett bo om dom är för nära inpå.

Kontakta mig om du har problem med getingar.


Sanering av alla skadedjur

Även flugor och andra småkryp kan ibland bli ett problem.

Kontakta mig så hjälper jag dig.


Fågelsäkring av kulturella byggnader och sanering av fåglar

Fågelbon är smitthärdar för en lång rad livsmedels- och textilskadedjur som tex skräpmal, pälsänger och mjölbaggar. Fågelspillning fräter dessutom och kan förstöra både tak och fasad vilket kan innebära att det kommer in fukt i byggnaden. Dessutom kan spillningen innehålla både kvalster och salmonellabakterier.

Som förebyggande åtgärd kan man fågelsäkra byggnader med t ex nät så att fåglar inte har en möjlighet att bygga bon.

Jag anlitas t ex mycket av Svenska Kyrkan för deras byggnader.